Cogito realizatorem programu wykrywania Boreliozy dla całego województwa Warmińsko-Mazurskiego!

Zapraszamy na bezpłatne badania mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego!


Kobiety w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn
w wieku 50-64 lat.


Z bezpłatnych badań głównie powinny skorzystać osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. leśnicy, rolnicy, osoby często przebywające na terenach bytowania kleszczy.


Badania będą realizowane do wyczerpania limitu : 2650 osób!