Rekomendacje

Realizujemy programy polityki zdrowotnej oraz programy profilaktyczne na terenie całej Polski. Wspomagamy jednostki samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków , uzyskiwaniu pozytywnej opinii AOTMiT o raz realizacji programów polityki zdrowotnej. Potwierdzeniem Naszych działań są pozytywne rekomendacje od naszych partnerów.