Razem Łatwiej

Program dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat oraz ich rodziców i opiekunów prawnych zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Otworzona zostanie bezpłatna infolinia, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach.
Naszym celem jest wczesna pomoc uczniom dolnośląskich szkół będących w kryzysie psychicznym lub doświadczających zaburzeń psychicznych (np. depresji).


Rusz głową, idź na badania!

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023-2025. Mieszkańcy powiatu wrocławskiego w wieku 40-65 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich w ramach programu. 

Nowotwór głowy i szyi to zbiorcza nazwa nowotworów występujących w obszarze twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, tarczycy, ślinianek, nosa, zatok nosowych i skóry w tym regionie. Mogą być zarówno łagodne jak i złośliwe, wymagając różnych metod leczenia takich jak chirurgia, radioterapia lub chemioterapia. Profilaktyka obejmuje regularne badania oraz unikanie czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu i nadmierne spożywanie alkoholu.

Profilaktyka wad postawy u dzieci w Gminie Raszyn

Badania odbywać się będą w szkołach podstawowych w Raszynie, Ładach i Sękocinie dla dzieci I, III i VI klas podstawowych.

“Program profilaktyki wad postawy dla dzieci z klas I, klas III i klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn”, finansowany jest ze środków budżetowych Gminy Raszyn.
Mammografia w powiecie płockim

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Dlatego cieszymy się, że w miejscowościach Nowy Duninów, Bodzanów oraz Radzanowo, będziemy przeprowadzać badania mammograficzne. Jest to dla nas nowe doświadczenie, ale chcielibyśmy tego typu programów realizować jeszcze więcej. Pamiętajmy również o samobadaniu, w razie wątpliwości prosimy udać się do ginekologa.  

Tarczyca w Powiecie Legionowskim

Zadanie pn. "Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18 do 75 lat w powiecie legionowskim. Podniesienie świadomości na temat chorób tarczycy oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych krwi TSH, FT3 i FT4 wraz z konsultacją" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Trwają zapisy na bezpłatne badania pod kątem tarczycy dla kobiet zamieszkałych w Jabłonnie, Wieliszewie i Legionowie w wieku 18-75 lat. Dodatkowo każda pacjentka będzie mogła skorzystać w teleporady lekarskiej, podczas której zostaną omówione wyniki i dalsze zalecenia.Tarczyca w powiecie ostrołęckim

Zadanie pn. "Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18 do 75 lat w powiecie ostrołęckim. Podniesienie świadomości na temat chorób tarczycy oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych krwi TSH, FT3 i FT4 wraz z konsultacją lekarską" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W programie mogą wziąć udział kobiety w wieku 18-75 lat zamieszkałe w powiecie ostrołęckim.

Badania odbędą się w miejscowościach Kadzidło, Myszyniec oraz Rzekuń.


Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy

Zostaliśmy realizatorem "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego" na lata 2023-2025 realizowanego ze środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobieganie złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% wszystkich uczestników programu korzystających z edukacji zdrowotnej. 

Toruń ma oko na dzieciaki

Zostaliśmy ponownie realizatorem programu o nazwie "Toruń ma oko na dzieciaki". Badany jest wzrok u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałym na terenie Miasta Torunia. W zeszłym roku udało nam się przebadać wzrok u ponad 800 dzieci. Badania odbywają się zarówno w przedszkolach jak i w gabinecie. Głównym celem programu jest zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci pięcioletnich przed rozpoczęciem nauki w szkole.Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim

Kolejnym dużym projektem były badania oraz spotkania edukacyjne pod kątem Boreliozy. Przeprowadzaliśmy dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego bezpłatne badania krwi (Test Elisa i Test WesternBolt) w celu wykrycia boreliozy, a także edukację dla zwiększenia świadomości odnośnie zakażenia.

Wady Postawy w Raszynie

W szkołach podstawowych z Gminy Raszyn odbywały się pod okiem lekarza specjalisty badania wad postaw u dzieci z klas I, III, VI. Udało nam się przebadać blisko 600 dzieci. Wzrokowe badanie wad postawy. Podstawowym elementem badania wad postawy jest wzrokowa ocena sylwetki. Lekarz ogląda pacjenta z przodu z tyłu i z boku, zwracając uwagę na potencjalne zaburzenia
symetrii ciała. Sprawdzane są m.in. ustawienie głowy, stopień opadania barków, ustawienie obojczyków, łopatek, kości biodrowych, kolan czy kostek.
Każde badanie jest analizowane przez lekarza specjalistę.

Badanie wzroku u dzieci w Będzinie

Badania wzroku prowadzone były również wśród uczniów klas III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina. Udało nam się przebadać blisko 400 dzieci. Prowadzona była również kampania informacyjno-edukacyjna. 
Jak podają statystyki, prawie połowa polskich dzieci w wieku szkolnym ma problemy z widzeniem, jakieś wady wzroku. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wzrost występowania wad refrakcji wynikających z zaburzeń rozwoju gałki ocznej obserwowany jest głównie w krajach o wysokim poziomie cywilizacji. Eksperci coraz częściej zwracają uwagę, że to już są choroby cywilizacyjne.

Czerniak STOP!

Realizowaliśmy "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, którego celem było zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry.  W ramach programu zostało przebadanych 4 500 uczestników.

W zdrowym ciele...!

Realizujemy projekt którego celem jest zmniejszenie masy ciała u ok. 650 osób zakwalifikowanych do programu. Projekt planuje objąć 8 118  w wieku 45 – 59 dla kobiet i 45 – 64 dla mężczyzn. Uczestnicy przechodzą badania przesiewowe, tj. pomiary antropometryczne – pomiar masy ciała, wzrostu oraz obwodu talii, przeprowadzony zostaje także wywiad zdrowotny. 

Wystarczy kropla!

Program który realizowaliśmy skierowany był do aktywnych zawodowo mieszkańców AKO. Przeprowadzane były zarówno szczepienia przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B, badania krwi HCV i HBS oraz edukacja zdrowotna. 

Choroby odkleszczowe w powiecie nowosolskim

W ramach działań profilaktycznych przeciwko chorobom odkleszczowym w powiecie nowosolskim zrealizowano obszerny program, który obejmował bezpłatne badania krwi (Test Elisa i Test Western Blot) oraz spotkania edukacyjne skierowane na podnoszenie świadomości na temat Boreliozy. Celem tych działań było nie tylko umożliwienie mieszkańcom powiatu nowosolskiego wczesnego wykrycia boreliozy, ale także edukacja dotycząca zapobiegania zakażeniom.

Marszałkowskie Dni dla Zdrowia

Firma Cogito zainicjowała "Marszałkowskie Dni dla Zdrowia", program skupiający się na edukacji zdrowotnej, promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce chorób, dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych, w tym dzieci, młodzieży i seniorów. Działania obejmowały kształtowanie prozdrowotnych postaw, ograniczanie zagrożeń dla zdrowia w codziennym środowisku, zmniejszanie nierówności zdrowotnych i promowanie aktywności fizycznej. Celem było podniesienie świadomości na temat zdrowego życia i zachęcenie do jej praktycznego stosowania.

Dzień Kobiet w Każdą Sobotę

Cogito Med zrealizowała projekt "Dzień Kobiet w Każdą Sobotę" przy wsparciu finansowym od Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Piaseczyńskiego. Dzięki temu przedsięwzięciu, dorosłe mieszkanki powiatu piaseczyńskiego miały okazję skorzystać z bezpłatnych badań medycznych, w tym USG piersi, USG ginekologicznego oraz cytologii. Dodatkowo, projekt oferował możliwość konsultacji z ekspertami w dziedzinach ginekologii, psychologii, dietetyki oraz fizjoterapii, co miało na celu kompleksową opiekę nad ich zdrowiem i dobrem.

Choroby układu sercowo naczyniowego

Cogito Med przeprowadziło program profilaktyczny skupiony na zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnieniu tętniczemu i hipercholesterolemii, dedykowany mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego. W ramach programu zrealizowano szereg działań informacyjnych, które były skierowane do osób mieszkających na obszarze powiatu Wrocławskiego, mając na celu podniesienie świadomości na temat wspomnianych zagrożeń zdrowotnych i sposobów ich zapobiegania.