Cogito - myśl o zdrowiu! 


Profilaktyka zdrowotna – działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Jesteśmy realizatorem programów zdrowotnych

Programy szczepień: przeciw grypie, HPV , WZW B, pneumokokom.

Programy profilaktyczne dla dzieci : badania dna oka, badania wzorku, wykrywanie wad postawy, badania słuchu oraz składu ciała

Programy profilaktyczne: wczesna profilaktyka osteoporozy, prewencja nadciśnienia i cukrzycy, profilaktyka czerniaka, profilaktyka  zakaźnych chorób odkleszczowych

Specjalizujemy się w prowadzeniu badań przesiewowych i profilaktycznych dla dużych populacji. A za klucz do sukcesu uznajemy edukacje zdrowotną!Cogito Sebastian Łaźniak
Karłowicza 4,  62-800 Kalisz
NIP: 9680925350